فهرست قیمت ها

با توجه به امکاناتی موارد زیر در اختیار شما می گذارد می توایند پورتال خود را شخصی سازی نمایید

عادی

200,000 تومان / ماهیانه

 • تک کاربره
 • تک انبار
 • ثبت پذیرش مشتری
 • نگه داری اطلاعات مشتری
 • ثبت ماهیانه 300 سرویس

حرفه ای

350,000 تومان / ماهیانه

 • 10 کاریر
 • ثبت پذیرش مشتری
 • ثبت پذیرش تا 1000 سرویس
 • سرویس تعمیرگاه
 • 3 انبار
 • نمایش پیگیری سرویس
 • نمایش در سایت به عنوان سرویسکار

سازمانی

2,500,000 / ماهیانه

 • 100 کاریر
 • ثبت پذیرش مشتری
 • خرید و فروش
 • سرویس تعمیرگاه
 • 20 انبار
 • پورتال نماینده
 • رضایت مشتری
 • شکایات
 • داغی مشتریان
 • ثبت شناسنامه محصول
 • ارسال سرویس به نماینده
 • مرکز تماس مشتری
 • تعویض محصول
 • ...